Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Wybrane publikacje

red. Agnieszka Lew

1. Lew A., The impact of financial audit on the balance of an enterprise – results of empirical research, s.29-36, MODERN MANAGEMENT REVIEW, t.XXIV, z.26 (2/2019), Rzeszów 2019.

2. Lew A., Oszustwa i nadużycia wpływające na wiarygodny obraz jednostki gospodarczej [w:] Zastosowania rachunkowości w przedsiębiorstwach, (pod red.) Grzegorz Lew, s.113-122, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, Rzeszów 2019.

3. Lew A., Biegły rewident jako osoba zaufania publicznego wpływająca na wiarygodny obraz jednostki gospodarczej [w:] Praktyczny wymiar finansów i rachunkowości, (pod red.) Grzegorz Lew, s.127-136, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, Rzeszów 2019.

4. Lew A., Wpływ rewizji finansowej na stan przychodów i kosztów jednostki gospodarczej – wyniki badań empirycznych, s. 276-283, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Research Papers of Wrocław University of Economics, Wrocław 2018.
5. Lew A., Oszustwa księgowe w obszarze przychodów i kosztów wpływające na wiarygodny obraz jednostki gospodarczej wykrywane przez biegłego rewidenta, s. 300-308, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Research Papers of Wrocław University of Economics, Wrocław 2017.
6. Lew A., Badanie sprawozdań finansowych, w: Rachunkowość. Zasady i metody, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2016.
7. Lew A., Ryzyko istotnego zniekształcenia jako element badania przychodów i kosztów przez biegłego rewidenta, s. 363-371, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Research Papers of Wrocław University of Economics, Wrocław 2016.
8. Lew A., Badanie przez biegłego rewidenta przychodów i kosztów jako elementów podatnych na oszustwa księgowe, s. 306-312, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Research Papers of Wrocław University of Economics, Wrocław 2015.
9. Lew A., Planowanie i rozliczanie kosztów projektów, w: Modele zarządzania kosztami i dokonaniami, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 343, Wrocław 2014.
10. Lew A., Analiza kosztów działalności w jednostce gospodarczej na przykładzie Makarony Polskie S.A.- wybrane zagadnienia, w: Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. W. Filar, G. Lew, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013.
11. Lew A., Zarządcze walory tradycyjnego rachunku kosztów, w: Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 252, Wrocław 2012.
12. Lew A., Znaczenie badania przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym w wykrywaniu oszustw księgowych, w: Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 181, Wrocław 2011.
13. Lew A., Odroczony podatek dochodowy w kształtowaniu wyniku finansowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria Zarządzanie i Marketing z. 17 (4/2010), red. G. Ostasz, Rzeszów 2010.
14. Lew A., Odroczony podatek dochodowy – ogólne zasady tworzenia, w: Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach, red. A. Ostrowska – Dankiewicz, G. Lew, 3/2009, Ogólnopolskie Wydawnictwo PCG, Rzeszów 2009.
15. Lew A., Możliwości wdrożenia rachunku odpowiedzialności w przedsiębiorstwach handlowych w: Rachunek kosztów i ubezpieczeń gospodarczych w przedsiębiorstwie, red. G. Lew, R. Dankiewicz, A. Gazda; wyd. Podkarpackie Centrum Gospodarcze, Rzeszów 2006.
16. Lew A., Budżetowanie kosztów bezpośrednich w przedsiębiorstwie w: Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach” red. R. Dankiewicz, G. Lew; wyd: Atrium, Rzeszów 2005.
 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję